Школа

Magyarul

"Пољопривредна школа са домом ученика" је средња стручна школа у којој се оспособљавају кадрови стручних профила пољопривреде, ветерине и хортикултуре на српском језику а за смер пољопривредни техничар настава се одвија на мађарском језику.

Школа се налази у Футогу, на левој обали Дунава, у старом грофовском дворцу, окружена великим парком и имањем. Рад у нашој школи састоји се осим од општих и стручних теоријских предмета и из практичне наставе на школској економији, из стручних екскурзија и посета пољопривредним добрима, ветеринарским станицама, расадницима... Ученици могу да се укључе у секције које успешно раде у оквиру школе или дома, као што су еколошка секција, кинолошка, пчеларска, коњички клуб, хор и друге. На располагању им је и богата и лепо уређена школска библиотека, као и медијатека са 20 компјутера и нон-стоп приступом интернету.

Ученицима наше школе је такође омогућено да поред редовне практичне наставе на економији, буду додатно ангажовани кроз рад у ученичкој задрузи и на тај начин зараде себи џепарац.

Поред редовног похађања наставе, постоји могућност и ванредног школовања из свих постојећих образовних профила, као и преквалификација са других смерова уз полагање разлике испита.