Дом ученика

Magyarul

Дом ученика у Футогу је основан 1947. године, као самостална институција чија намена је била смештај, исхрана и обука бригадира за потребе привреде. Од 1977. године због промене у образовању дом улази у састав школе.

Смештајни капацитет дома је 190 ученика од чега 128 дечака и 62 девојчица.

Дом је смештен у следећим објектима:

  1. Зграда мушког дома која је саграђена 1958. године а налази се у дворишту Пољопривредне школе. Ученици су смештени у 33 собе са по 2, 3 и 4 лежаја а на располагању су им спратна купатила, учионице, ТВ сала. Од 2002. године су извршена значајна улагања у адаптацију овог објекта чиме су значајно поправљени услови за живот и рад ученика.
  2. Зграда женског дома која се налази на путу Нови Сад - Бачка Паланка, у непосредној близини католичке цркве, изграђена је 1864. године, као рођендански поклон грофа Котека својој жени. Првобитно је била намењена за смештај женске сирочади аустроугарског царства које су касније служиле на двору Котекових. Зграда је одолевала зубу времена и данас је једна од најлепших у Футогу. Током 1998-99. године извршена су значајна улагања у овај објекат тако да су ученице данас смештене у лепо уређеним апартманима, које чине по две собе чајна кухиња и купатило.
  3. Објекат за исхрану ученика изграђен 1958. године се налази у дворишту школе а чине га: трпезарија са 120 места, магацински простор, простор за припрему хране и вешерај.

Васпитни рад у дому се одвија у 8 васпитних група као и кроз рад домских секција од којих треба посебно треба поменути фудбал, кошаркашку, одбојку, стони тенис, стрељачку, драмско-литерарну, ликовну, информатичку и фото-секцију. Ученицима стоји на располагању библиотека са значајним бројем књига, како школске лектире тако и необавезне литературе. Поред тога могу користити и компјутерску учионицу, са приступом интернету.