Ваннаставне активности

 

Пчеларска радионица

руководилац секције - проф. Станко Кривокапић

Пчеларска производња је обновљена након дуже паузе 2004. године, то јест од када је у школском дворишту ухваћен рој, када је и формирано прво пчелиње друштво.

Данас школа има пчеларску радионицу са потребном опремом и 17 пчелињих друштава, која су смештена у Langstroth-Rootove кошнице. Послове на одржавању пчелињака, поред ментора, обављају ученици на пракси, вежбама и чланови пчеларске секције ( тренутно је у секцији 23 ученика ).

Програм предмета "Пчеларство" се изучава у трећем разреду образовног профила зоотехничар и реализује се кроз теоретску наставу и вежбе. Циљ наставе је да се ученици оспособе за организовање и реализацију производних задатака у пчеларској производњи и да им стечена знања буду основ за даље стручно усавршавање.

Образовни профили, пољопривредни и ветеринарски техничар, изучавају предмет "Пчеларство" и предмет "Патологија пчела" као изборне предмете.

 

Млади баштовани

руководиоци секције - проф. Драгица Ристић, проф.Раде Бараћ и Саша Искалов

У раду ове секције учествују ученици IV/2 и II/3 одељења пољопривредног техничара. Ученици се кроз рад у секцији упознају са аутохтоним сортама поврћа, сакупљањем семена, гајењем (купусњача, коренастог поврћа, лиснатог и плодовитог поврћа, лековитог биља. Посебно су поносни на производњу бундеве (лудаје) и дугачке тикве.

Чланови ове секције су до сада учествовали на следћим манифестацијама:

- Органска производња "Здраво органик" у Селенчи

- "Друштво љубитеља баште" у Темерину

- "Дани лудаје" у Кикинди

- "Новосадско пролеће"

- "Новосадска јесен"

 

Еколошка секција

руководилац секције - проф. Мирјана Ђорђевић

Задатак секције је развијање позитивног става и односа према природи. Едукативног је карактера, на принципима метода активног учења са препознавањем и закључивањем.

На основу пројекта Бранке Лазић "Био-башта", у школи је формирана био башта. Башта представља демностартивни простор, учионицу на отвореном, где се ученици могу упознати са морфологијом и технологијом производње здраве хране

"Осмех и цвет уместо цигарете" је пројекат аутора Сенке Ћук и Мирјане Ђорђевић, који се трдиционално реализује од 1998. године. Заједнички пројекат две школе одобрио је и финансијски подржао Покрајински секретаријат за образовање и културу. Циљ пројекта је да се на оригиналан и ненаметљив начин укаже на штетност од пушења, уз масовно ангажовање омладине, наставника и родитеља на очувању здравља и човекове околине.

Чланови секције су учествовали на многобројним еколошким камповима, манифестацијама попут "Новосадског пролећа", "Жене чуда праве" и сл.