Projektumok

Spski

Látogatóban a kecskeméti "Kocsis Pál" mezőgazdasági iskolában

2011.10.20. A kecskeméti "Kocsis Pál" mezőgazdasági iskola igazgatója meghívására az iskola igazgatója ®eljka Miličić, igazgatóhelyettese Duąan Gagić és tanára Kiss Gyula három napos látogatáson voltak. Ez alkalommal megtekintették a "Gyenes kertészet"-et, amely egy -és kétéves virágok termesztésével foglalkozik zárt térben. Ezután fogadták őket a "Kefag ZRT, Juniperus Parkerdészet" cégben, ahol láthatták az évelő dísznövények termesztését. A látogatás folytatásában jártak a kalocsai püspökségben, a könyvtárban és a Paprika Múzeumban.

Az együttműködés folytatásaként megbeszélték, hogy labdarúgó tornát és sakk versenyt szerveznek a két iskola diákjainak a futaki Mezőgazdasági iskolában.

 

 

Az iskola részvétele az organikus mezőgazdasági termelésről szóló fórumon és az Újvidéki vásáron

2011.09.23.Szelencsa - Szelencsán megszervezték az 5. Fórumot az organikus termelésről, amelyen bemutatkoztak a mezőgazdasági iskola tanárai és diákjai is. A diákok bemutatták az organikus termelésből származó mezőgazdasági termékeket.

 

2011.09.29. Újvidék - A tanulók és a tanárom résztvettek az Újvidéki vásár 2. lovászati kiállításán a "Horseville"-on , amely szeptember 29-től október 2-ig tartott

 

Gyógylovaglás

2011.07.29. A Tartományi sport- és ifjúsági titkársággal együttműködve , VAT ifjúság politikájának akcióterve keretében, a futaki Mezőgazdasági iskola és diákotthon 25o.ooo,oo dináros juttatást kapott. A fennti eszközöket a lovaglóklubb a különleges igényű gyerekek gyógylovaglásának megszervezésére fordítják..

Ugyanezen projektum keretében az iskola kapott még 82.5ooo,oo dinárt a "Futaki mezőgazdasági iskola és diákotthon tanulóinak biztonsága"elnevezésű projektum megvalósítására.

 

 

Látogatóban a "LFS Gussing" és "LFS Tulln" mezőgazdasági iskolákban

2011.04.5-7, Az osztrák partner- iskolák meghívására az iskola küldöttsége : ® eljka Miličić igazgató, Miroslav Uroąević tanár és Goran Miloąević munkatárs háromnapos tanulmányúton voltak az osztrák Burgenland és Alsó-Ausztria tartományokban a "Felújítható energiaforrások az elmélettől a gyakorlatig" téma keretében. Kiséretükben volt még Nenad Brkić, a Világbank"DREPR" szerbiai programja keretében, Katica Dragutinović, a tartományi energiaügyi titkárság szaktanácsosa,valamint Duąan Muniľaba és Marko Milić, az újvidéki "Tehnomag-Term" cégből. E látogatással kezdetét vette az intenzívebb együttműködés az osztrák partner iskolával az iskolák felujítható energiaforrások témakörében, ami a tudás átadását jelenti diákjaink és tanáraink felé, amely célja a futaki Mezőgazdasági iskola és diákotthon fejlesztése egy korszerűoktatási intézménnyé, amelynek olyan új szakirányai vannak, amelyek összhangban vannak az EU-s szabványokkal.
 

Elismerés az iskola igazgatónőjének

2011.03. 24.-én a Mezőgazdasági iskola és diákotthon iskola igazgatónője ®eljka Miličić megkapta a "Kapetan Miąa Anastasijević" elismerést a vállalkozói szellem és a tevékenység n é pszerűsítése terén elért eredményekért. Az elismerést "A csúcshoz vezető út" projektum keretében osztja ki az újvidéki Körzeti Gazdasági kamara, az újvidéki Egyetem Műszaki tudományok kara és az újvidéki Media-Invent.

 

 

 

Vissza nem térítendő eszközök juttatása

2010 12.7. Újvidék -

Radoslav Strikovi ć tarto m á nyi eneria ü gyi titk á r szerz ő d é st í rt al á 5 vajdas á gi mez ő gazdas á gi iskola igazgat ó ival viassza nem t é r í tend ő eszk ö z ö k odait é l é s é re , miut á n r é szt vettek a " Saj á t biomassza felhaszn á l á sa energetikai c é lokra a mez ő gazdas á gi iskol á kban " elnevez é s ű p á ly á zaton .

®eljka Miličić, a Mezőgazdasági iskola és diákotthon igazgatónője megköszönte a visssza nem térítendő eszközök odaítélését. A pénzből fedezik az iskolaépület és a diákotthon biomasszával való melegítésének megvalósítását, amit egy új kazán és központi fűtés berendezés szerelése előz meg, amire biztosítottak 2.36o.ooo,oo dinárt.

 

 

A napenergia használata a meleg víz előállítására a Diákotthonban

A"Napenergia használata a meleg víz előállítsára a Vajdaság AT területén lévő diákotthonokban"elnevezésű pályázaton való részvétel alapján, amely pályázat a VAT Hivatalos lapjának 16/ 2010. 09 13 -ei számában jelent meg, a Mezőgazdasági iskola és diákotthon pénzeszközt kapott napkollektro építésére.

Erre a célra iskolánk 2.300.000,00 dinárt kapott, amellyel a főprojektum alapján adaptálják amelegvizet előállító vízvezetékrendszert napkollektorok beépítésével, amellyel megnövekszik az energetikai hatékonyság.

 

 

Részvétel a DREPR projektumban

Szerbia Köztársaság Mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási minisztériuma projektumot indított "A Duna folyó és az ipar szennnyezettségének csökkentése Szerbiábasn"címmel ("Serbia Danube River Enterprise Pollution Reduction Project"-DREPR).

A projektumot a tudományügyi és környezetvédelmi minisztérium keretében - a környezetvédelmi Igazgatóság készítette elő, a Világbank és a Nemzetközi környezetvédelmi Alap (GEF) pénzeszközeiből. Megvalósítására 9 millió dollárt láttak elő. A projektumot segíti a Svéd fejlesztési ügynökség (SIDA) 4 millió dollárral és az Európai rekonstrukciós ügynökség (EAR).

www.drepr.org

 
 

ECDL projektum (European Computer Driving Licence)

A futaki Mezőgazdasági iskola az első középiskola Szerbiában, amelynek lehetősége van megszervezni az ECDL tesztelést. Ezzel a tanulóknak és a tanároknak lehetővé tettük, hogy minimális anyagi befektetéssel hozzájussanak ehhez az értékes diplomához.

A Mezőgazdasági iskola és diákotthon 2oo6. November . 17. feljogosított tudásfelmérő központtá vált, 2oo7. márciusától pedig az első központ az újvidéki községben, ahol haladó ECDL modulok vizsgáját is megszervezik. 2oo9. novemberétől iskolánkban lebonyolítható az ECDL CAD teszt is.

2oo9. szeptember 1-től a tesztelést az ECDL Syllabus 5. tanterv alapján végzik. Annak a szervezetnek, amely vizsgáztató központ szeretne lenni, eleget kell tennie bizonyos műszaki követelményeknek, hogy lebonyolítsa a kandidátusok tesztelését.