Образовни профили

Magyarul

Ветеринарски техничар - IV степен

Циљ стручног образовања за образовни профил ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за асистирање ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као ветеринарски техничар радити на фармама за узгој животиња, у ветеринарским амбулантама, пољопривредним апотекама, кланицама, царини или се самостално бавити узгојем домаћих животиња и кућних љубимаца.

Завршавањем овог смера, ученици имају одличну основу за уписивање Ветеринарског факултета, Медицинског или Пољопривредног факултета смер Сточарство, али се могу уписати и на све друге факултете природних и друштвених смерова.

 

 
Преузми наставни план за образовни профил ветеринарски техничар

 

Пољопривредни техничар - IV степен

Стручним образовањем за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ученик је оспособљен за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као пољопривредни техничар запослити се у пољопривреднима апотекама, расадницима као и усвим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа.

Ученици који заврше овај образовни профил могу се уписати на све смерове Пољопривредног факултета као и на све друге факултете природних и друштврних смерова.

Преузми наставни план за образовни профил пољопривредни техничар

 

Техничар пољопривредне технике - IV степен

Стручним образовањем на смеру ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ученици се упознају са машинама у биљној и сточарској производњи, њиховим одржавањем и коришћењем као и са организацијом рада у машинској радионици.

По завршетку овог смера ученици могу радити у свим пољопривредно производним организацијама као и у фирмама које се баве трговином резервним деловима и пољопривредном механизацијом.

Техничар пољопривредне технике има одличне предуслове за упис на смер Пољопривредна техника на Пољопривредном факултету а може уписати и све друге смерове истог факултета

 

Преузми наставни план за образовни профил техничар пољопривредне технике

Техничар хортикултуре - IV степен

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ је оспособљавање ученика за производњу једногодишњег, вишегодишњег и саксијског цвећа, украсно шибље и декоративно дрвеће. Такође ће бити способан да преноси пројекте озелењевања на терен и врши надзор над садњом.

Техничар хортикултуре има могућност запошљавања у фирмама које се баве производњом дендролошког и садног материјала, центрима за дистрибуцију семна као и у комуналним предузећима која се баве одржавањем зелених површина.

Логичан наставак школовања техничара хортикултуре су студије на смеру Хортикултура на Пољопривредном факултету али може уписати и било који факултет природног или друштвеног смера.

Преузми наставни план за образовни профил техничар хортикултуре

 

Пољопривредни произвођач - III степен

Ученици овог образовног профила изучавајући предмет биљна производња, стичу основна знања о правилном и економски исплативом узгоју ратарских, повртарских, воћарских и виноградарских култура. На тај начин ученици се оспособљавају се за рад у савременој стакленичкој, пластеничкој, воћарској и виноградарској  производњи.
    
     Учећи предмет сточарство, ученици уче основне појмове о узгоју домаћих животиња и тако се спремају за рад у савременој сточарској производњи.
 
Кроз предмет пољопривредна техника, ученици стичу знања о руковању пољопривредном механизацијом у савременој стакленичкој, пластеничкој, воћарској, виноградарској и сточарској производњи

Треба нагласити да ученици овог образовног профила предмет практична настава у првом разреду обрађују једном недељно, а у другом и трећем разреду, два дана недељно.
     У оквиру предмета практична настава ученици имају прилику да у школским пластеницима, стакленицима и осталим објектима на школској економији , својеручно провере и увежбају знања која су научили на часовима теорије.

 

 
 

На врх стране