Колектив дома

 

 

Управник дома

Небојша Бранковић

 

Стручни сарадник за ученички стандард

 

Стручни сарадник - психолог Драган Курбалија, магистар психолошких наука

Васпитачи:

 

Станка Продановић  
Славица Пантовић  
Зорица Станковић  
Зоран Пантић  
Небојша Пантовић  
Негован Лаушев  
Љиљана Нешић  
Сања Горданић  
   

Запослени у кухињи:

Техничко особље:

Дејан Вујасиновић Стана Кнежић
Душица Тепић Жељко Папрић
Јованка Старивлах Рајко Црепуља
Данијела Трифуновић Деса Ивић
  Бранко Гашић
  Оливера Влашић
  Љиљана Невидовчић
  Милорад Карановић
  Драго Срдић
   

Хигијеничарке:

 
Мира Бубуљ  
Драгица Вајагић  
Роска Крстовић  
Босиљка Тутуш  
Гордана Јазић  
Мирјана Обровачки