Контакти

 

   
Телефон
e-mail
 
Директор школе 021/ 895-096
poljosko@eunet.rs
Секретар школе 021/ 895-096;
poljosko@eunet.rs
Рачуноводство 021/ 893-900
poljosko.racun@eunet.rs
Економија 021/ 895-358
Мушки дом 021/ 895-258;
domfutog@eunet.rs
Женски дом 021/ 895-130
Домска кухиња 021/ 893-044  
     
Рачун школе 840-455666-54  
Рачун родитељског динара 840-2425760-79  
Рачун дома 840-455666-54
Матични број 08042080
ПИБ 100459701