ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

 

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

- ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА ЗА ТЕОРИЈСКУ НАСТАВУ

- Милица Урошевић - телефон 060/6989507

- Биљана Миловановић - телефон 060/6989510

- Радно време од 7 до 15 часова

- Рокови за полагање ванредних испита

Новембарско-децембарски  
Јануарско-фебруарски  
Мартовско-априлски  
Мајско-јунски  
Јулско-августовски  

- Пријава испита траје од првог до петог у месецу у ком се полаже испит

- Све пријаве се врше путем уплате на жиро рачун школе

- Жиро рачун школе је 840-455666-54, позив на број 423911

- Испити који су пријављени морају бити уплаћени до петог у месецу на жиро рачун школе, уколико не буду уплаћени ванредни ученик нема право да изађе на испит

- Уплата школарине се односи на школску годину и траје од септембра до септембра