Јавне набавке

За сва питања у вези јавне набавке обратити се мејлом на адресу poljosko@eunet.rs

Повратак на насловну страну

Измењен план ЈН 2022 (2)

Измењен план ЈН 2022 (1)

План ЈН 2022

   
   
   

Рок за подношење

28.03.2022.

JN-3/2022

КРОВНИ ПАНЕЛИ

Преузмите прилоге : Јавни позив

Рок за подношење

06.04.2022.

JN-2/22

СТРУЈА

Преузмите прилоге : Јавни позив - Исправка јавног позива -

Рок за подношење

21.03.2022.

JН-1/22

ПРИРОДНИ ГАС

Преузмите прилоге : Јавни позив - Одлука о додели уговора

 

План ЈН 2021

Измена плана ЈН 1- Измена плана ЈН 2

Рок за подношење

19.03.2021.

ЈНОПД I/2-2021

СТРУЈА

Преузмите прилоге : Јавни позив - Спецификација

Рок за подношење

23.03.2021.

ЈНОПД I/1-2021

ПРИРОДНИ ГАС

Преузмите прилоге : Одлука о покретању - Јавни позив - Спецификација

 

 

2 Измена плана ЈН 2020

1 Измена плана ЈН 2020 - План ЈН 2020

Рок за подношење

20.07.2020.

ДМВрп I/8 ОС-2020

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД осигурање

Рок за подношење

13.07.2020.

УМВрп II/1-2020

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите прилоге : Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД осигурање

Рок за подношење

07.07.2020.

ДМВрп I/7 ОС-2020

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Преузмите прилоге: Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Продужење рока - Измењена КД - Позив за подношење понуда - КД средства за хигијену

Рок за подношење

24.07.2020.

ДВВоп I/2 ОС-2020

ХРАНА

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД храна -

Рок за подношење

16.06..2020.

ДМВрп I/6 ОС-2020

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - КД канцеларијски материјал

 

ЈНОП 1-3Н/2020

НАБАВКА ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ

Преузмите прилоге : Одлука о додели уговора

Рок за подношење

07.05.2020.

ДМВрп I/5-2020

ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД храна за животиње

Рок за подношење

23.04.2020.

ДМВрп I/4-2020

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору партија 1 - Обавештење о закљученом уговору партија 3 - Одлука о додели уговора партија 1 - Одлука о додели уговора партија 3 - Одлука о обустави поступка - Позив за подношење понуда - КД пољопривредне машине

Рок за подношење

29.04.2020.

ДМВрп I/3-2020

ОПРЕМА ЗА ФАРМУ СВИЊА

Преузмите прилоге: Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Продужење рока - Измењена КД - Позив за подношење понуда - КД опрема за фарму свиња

Рок за подношење

09.04.2020.

ДМВрп I/2-2020

ПОГОНСКО ГОРИВО

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Измењена КД - Позив за подношење понуда - КД погонско гориво

Рок за подношење

09.03.2020.

ДМВ I/1/2020

СТРУЈА

Преузмите прилоге : Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД струја -

Рок за подношење

10.03.2020.

ДВВ I/1/2020

ПРИРОДНИ ГАС

Преузмите прилоге : Обавештење о зкљученом уговору - Одлука о додели уговора - :Продужење рока - Измењена КД 2 - Измењена КД природни гас - Позив за подношење понуда - КД природни гас -

Рок за подношење

11.12.2019.

ДВВрп I/2-2019

ПРИРОДНИ ГАС

Преузмите прилоге : Одлука о обустави поступка ЈН - Обавештење о обустави поступка ЈН - Измењена КД 2 - Продужење рока 2 - Питања и одговори 2- Измењена КД - Продужење рока - Питања и одговори -Позив за подношење понуда - КД опрема природни гас

Рок за подношење

04.10.2019.

ДМВрп I/16-2019

ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ – МЕСОРЕЗНИЦА И МАШИНА ЗА МЛЕВЕЊЕ МЕСА

Преузмите прилоге : Обавештење о зкљученом уговору Одлука о закљученом уговору - Позив за подношење понуда - KD опрема за кухињу

Рок за подношење

16.08.2019.

ДМВрп I/15 ОС-2019

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ

Преузмите прилоге : ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ- Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД материјал за мајсторе

Рок за подношење

19.07.2019.

ДМВрп I/14-2019

КОМОРА МЛЕЧНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

Преузмите прилоге : Обавештење о зкљученом уговору - Одлукка о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД комора млечних производа

Рок за подношење

10.07.2019.

УМВрп II/1-2019

ЗАМЕНА ВРАТА У ОБЈЕКТУ МУШКИ ДОМ

Преузмите прилоге : Обавештење о зкљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД замена врата

Рок за подношење

09.07.2019.

УМВрп II/2-2019

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите прилоге : Обавештење о зкљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД осигурање

Рок за подношење

04.07.2019.

РМВрп III/1-2019

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ДОМУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ - РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД реконструкција крова

Рок за подношење

04.07.2019.

ДМВрп I/10-2019

ТРАКТОР

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД трактор

Рок за подношење

02.07.219.

ДМВрп I/9-2019

ОПРЕМА ЗА МЛЕКАРУ, ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2

Преузмите прилоге : Обавештење о зкљученом уговору пунилица - Одлука о додели уговора пунилица - Одлука о обустави поступка комора -Позив за подношење понуда - КД Партија 1. Комора млечних готових производа - КД Партија 2. Пунилица за млечне производе -

Рок за подношење

10.07.2019.

ДВВоп I/1 ОС-2019

ХРАНА

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученим наруџбеницама III квартал - Обавештење о зкљученом угогвору - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - КД храна

Рок за подношење

17.06.2019.

ДМВрп I/4 ОС-2019

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученим наруџбеницама III квартал - Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Одлука о додели оквирног споразума - Позив за подношење понуда - КД средства за хигијену

Рок за подношење

07.06.2019.

ДМВрп I/8-2019

ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ - ПАРТИЈА ОД 1 ДО 2

Преузмите прилоге : Обавештење о закљученом уговору - Одлука о обустави поступка месорезница - Одлука о дедели уговора хауба - Продужење рока - Измењена КД партија 1 -: Позив за подношење понуда - КД партија 1 - КД партија 2 -

Рок за подношење

16.05.2019.

ДМВрп I/7 ОС-2019

МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

Преузмите прилоге: Одлука о обустави поступка - Позив за подношење понуда - КД материјал за саобраћај

Рок за подношење

03.05.2019.

ДМВрп I/5 ОС-2019

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Преузмите прилоге: Обавештење о закљученим наруџбеницама III квартал - Одлука о додели додели уговора - Позив за подношење понуда - КД канцеларијски материјал -

Рок за подношење

30.04.2019.

ДМВрп I/6-2019

ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - КД храна за животиње

Рок за подношење

12.04.2019.

ДМВрп I/3 ОС-2019

ПЕСТИЦИДИ И МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА

Преузмите прилоге: Обавештење о закљученим наруџбеницама III квартал - Одлука о додели ЈН ђубриво - Одлука о додели ЈН пестициди - Позив за подношење понуда - КД Пестициди - КД Ђубриво -

Рок за подношење

10 дана од објављивања

ЈН ДМВрп I / 2.1 - 2019

СТРУЈА

Преузмите прилоге: Одлука о додели ЈН - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

10 дана од објављивања

ЈН ДМВрп I / 1. - 2019

ПОГОНСКО ГОРИВО

Преузмите прилоге: Одлука о додели ЈН -Измењена КД - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

28.10.2018.

ЈН ДВВРП I-1-2018

ПРИРОДНИ ГАС

Преузмите прилоге: Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Обавештење о продужењу рока - Измењена конкурсна документација - Одлука о покретању јавне набавке - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

23.10.2018.

ЈН МВ  ДМВрп I/ 15.1-2018

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

23.08.2018.

ЈН МВ ДМВР ПI/14-2018

ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

09.07.2018.

ЈН МВ  дмрп I/5-2018

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

02.07.2018.

ЈН УМВ рп II - 1

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

29.06.2018.

ЈН ДВВ оп I/1.5

НАБАВКУ ДОБАРА - ХРАНА

Преузмите прилоге: Одлука о додели ЈН - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Измена конкурсне документација -

Рок за подношење

01.06.2018.

ЈН бр: ДМВрп I/12

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Преузмите прилоге: Одлука о додели ЈН - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

19.06.2018.

РВВ ОП-I

САНЦИЈА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ХИДРОИЗИЛАЦИЈА ЗИДОВА НА ОБЈЕКТУ

Преузмите прилоге: Обавештење о закључењу уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

12.04.2018.

ЈН ДМВрп I/4-2018

ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

22.11.2017.

ЈН ДМВрп I/12-2017

НАБАВКА ГАСНИХ КОТЛОВА

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Продужење рока -

Рок за подношење

06.07.2017.

ЈН ДОП рп I/7-2017

ХРАНА И НАМИРНИЦЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 9

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Преузмите документацију по партијама - Хлеб и пециво (Одлука о додели уговора) - Брашно и прерађевине од брашна (Одлука о додели уговора) - Живинско месо (Одлука о додели уговора) - Месо и месни производи (Одлука о додели уговора) - Млеко и млечни производи - Свеже воће и поврће (Одлука о додели уговора) - Конзервисано воће и поврће - Остала роба (Одлука о додели уговора) - Риба ( смрзнута и прерађена) (Одлука о додели уговора)

Рок за подношење

31.05.2017.

ЈН ДМВрп I/11-2017

трактор за потребе Пољопривредне школе са домом ученика Футог

Преузмите прилоге: Oдлука о додели - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

26.06.2017

ЈН УМВ РПII/1-2017

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ДЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора -Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

 

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка плочица

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка пвц врата

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка ХТЗ опреме - Одлука

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка дезобаријере и инсектрона

Рок за подношење

16.05.2017.

ЈН ДМВрп I/4-2017

Материјал за мајсторе

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Конкурсна документација -

Рок за подношење

05.04.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/8-2017

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

Рок за подношење

05.04.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/12-2017

сервис машина у кухињи и вешерају

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

Рок за подношење

05.04.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/11-2017

СЕРВИСИРАЊЕ ОПРМЕ У КУХИЊИ

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

  Одлука о издавању наруџбенице - оштрење ножева

Рок за подношење

30.03.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/14-2017

услуга из области противпожарне заштите

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

Рок за подношење

30.03.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/15-2017

услуга вођења послова из области безбедности и здравља на раду

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

  Одлука о издавању наруџбенице - сервис фотокопира
  Одлука о издавању наруџбенице - услуга замене поломљеног стакла

Рок за подношење

21.03.2017.

ЈН ДМВрп I/9-2017

канцеларијски материјал, тонери и кетриџи

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

13.03.2017.

ЈН ДМВрп I/2-2017

набавка струје

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговорa - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

13.03.2017.

ЈН ДМВрп I/3-2017

храна за животиње

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

  Одлука о издавању наруџбенице - коришћење апарата за воду и кафу

Рок за подношење

01.03.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/7-2017

дератизацијa, дезинсекцијa и дезинфекцијa

Преузмите прилоге: Одлука о издавању наруџбенице - Позив за подношење понуда

  Одлука о издавању наруџбенице - минерално ђубриво
  Одлука о издавању наруџбенице - садни материјал

Рок за подношење

20.02.2017.

ЈН ДМВ путем наруџбенице 3-2017

ПЕСТИЦИДИ –АГРОХЕМИЈСКА СРЕДСТВА 

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда

 

Рок за подношење

20.02.2017.

 

ЈН ДМВрп I/6-2017

Гориво за пољопривредне машине и службена возила

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

28.11.2016.

ЈН ДМВ рп I/20.4-2016

аутомобил за потребе дома Пољопривредне школе са домом ученика Футог

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

14.11.2016.

ЈН ДМВрп I/19-2016

тифон за економију школе

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Обавештење о продужењу рока за доставу документације - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

02.12.2016.

ЈН ДOП рп I/18-2016

природног гаса

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Измењена конкурсна документација - Измењена конкурсна документација - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

24.10.2016.

ЈН ДМВрп I/17-2016

тифон за економију школе

Преузмите прилоге: Одлука о обустави поступка - Обавештење о продужењу рока за доставу документације Измењена конкурсна документација - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

24.10.2016.

ЈН ДОП рп I/16-2016

ХРАНА И НАМИРНИЦЕ, ХЛЕБ И ПЕЦИВО

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Измењена конкурсна документација - Обавештење о продужењу рока - Обавештење о продужетку рока 2 - Обавештење о продужетку рока - Измењена конкурсна документација - Питања и одговори1 -Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

02.09.2016.

ЈН ДМВрп I/15-2016

резервни делови за пољопривредне машине, механизацију и службена возила

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

22.08.2016.

РМВ рп III/14-2016

Молерско фарбарски радови, радови на адаптацији купатила у дому за ученике и поправци и санацији кровова

Са 18. августом 2016. измењена документација

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Питања и одговори 3 - Измењена документација - Обавештење о продужетку рока доставе понуде - Питања и одговори 2 - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

26.08.2016.

ЈН ДOП рп I/13-2016

набавка природног гаса

Са 22. агустом 2016. измењена документација

Преузмите прилоге: Одлука о обустави поступка - Измењена документација - Обавештење о продужетку рока - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

08.08.2016.

ЈН ДОП рп I/12-2016

ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 9

Са 03. августом 2016. године измењена конкурсна документација партијe 1 и од 4 до 9

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговорра - Обавештење о продужетку рока - Питања и одговори 6 - Питања и одговори 5 - Питања и одговори 4 - Питања и одговори 3 -Питања и одговори 2 - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - Партија 1 хлеб и пециво - Партија 2 брашно и прерађевине од брашна - Партија 3 пилеће месо - Партија 4 месо и месни производи - Партија 5 млеко и млечни производи - Партија 6 свеже воће и поврће - Партија 7 конзервисано воће и поврће - Партија 8 остала роба - Партија 9 риба

Рок за подношење

08.07.2016.

ЈН УМВ РПII/10-2016

осигурање деце, запослених и имовине

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Продужење рока за подношење понуда - Поновно продужење рока - Продужење рока за достављање понуда - Позив за подношење понуде - Поновно измењена документација - Измењена конкурсна документација - Конкурсна документација - Питања и одговори - Питања и одговори 2 - Питања и одговори 3 - Питања и одговори 4

Рок за подношење

29.06.2016.

ЈАВНA НАБАВКA ДМВрп I/9-2016

резервни делови за пољопривредне машине, механизацију и службена возила

Преузмите прилоге: Одлука о обустави - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

29.06.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/8-2016

Канцеларијски материјал, тонери и кетриџи

Поновљени поступак JN DMV rp I/11-2016: Одлука о додели уговора канцеларијски материјал - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Питања и одговори

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Питања и одговори - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

06.05.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/7-2016

Материјал за мајсторе

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Обавештење о продужењу рока - Питања и одговори - Питања и одговори 2 - Питања и одговори 3 - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

28.04.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/6-2016

Mатеријал за  хигијену

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора -

Рок за подношење

01.04.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/5-2016

Гориво за пољопривредне машине и службена возила

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

28.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА УМВ рп II/4-2016

Услуга организовања екскурзија за ученике по партијама

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одговори на питања - Одлука о обустави поступка

Рок за подношење

23.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/3-2016

Храна за животиње

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

16.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/2-2016

Набавка струје

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

07.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА УМВрп II/1-2016

Услуга организовања екскурзија за ученике по партијама

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о обустави поступка