Magyarul

Корисни линкови А к т у е л н о с т и

ПРЕЛИМИНАРНА листа примљених ученика у мушком дому

ПРЕЛИМИНАРНА листа примљених ученица у женском дому

e-mail: poljosko@eunet.rs СТАТУТ и правилници

Ову страницу је направила Информатичка секција Пољопривред не школе са домом ученика Футог пронађите нас на Facebook-u

Пољопривредна школа са домом ученика Футог 2010-2020